We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Geld

Sinds een Jaar nu is Now! – als stem van de ‘zwijgende meerderheid van de Nederlandse Burgers’ – doende ons land ervan bewust te maken dat de verlaging van de van de al te lage 15 procent dividend-belasting tot 0 eenvoudig niet kan en mag plaatsvinden. De argumenten, die de Coalitie hanteert, zijn oh zo zwak en de verhuizing van Shell en Unilever naar elders is in feite niet echt aan de orde, mede gezien de aanstaande Brexit! Behalve het MKB van Jacco Vonhof is ook de Vereniging van Effectenbezitters is tegen, omdat voor hen heel andere fundamenten belangrijk zijn.

Maar het ergste is dat Nederland zich met de verlaging opstelt tegen het bredere belang van het Verenigd Europa/EU ! Waarvan het hemd (de huidige EU-staten met voortgaande Dividend-belastingen van 20 á 25 procent – daar ook nodig ter financiering van Zorg, Onderwijs etc. zoals dichtbij in Duitsland en Frankrijk) toch zwaarder voor Nederland binnen de EU zou moeten wegen dan de rok (het UK – Verenigd Koninkrijk -, dat nu verwikkeld is in haar en ook voor ons zo onfortuinlijke Brexit)!

Arnhem, 7 September 2018

Aan de Zwijgende Meerderheid van de Nederlanders als de basis voor onze Democratie,
Aan de Regering en aan de Leden van de Tweede en Eerste Kamer,

Na het coalitie-beraad van het Kabinet in de afgelopen dagen lijkt het erop dat op Prinsjesdag zal blijken dat de verlaging van de Dividend-Belasting zal blijven gehandhaafd. Wij krijgen als burger in ruil hiervoor allerlei toezeggingen op andere gebieden, die ons tevreden zouden moeten stellen.

Hiermee wordt geen rekening gehouden met de principiële kant van deze besluitvorming. Te vergelijken met de teloorgang destijds van de Titanic, die via een noordelijker route Amerika wilde bereiken vanwege een besparing op brandstof en andere kosten! Now! noemde dit in zijn eerdere mails al gebrek aan Staatsmanschap! En bovendien een anti-democratische Act van ons hoogste landelijke niveau – de Regering en daarachter de Coalitie – , omdat de meerderheid van de Nederlanders hierop tegen is!

Now! is daarom doende echte democratie op alle niveaus binnen de EU (Gemeente; Provincie; Landelijk en zelfs binnen de EU) aan de orde te gaan stellen, met kritische vragen over de rol van het huidige Partijen-stelsel, het als perlementariër zich gedwongen moeten neerleggen bij de eisen van de coalitie tegen beter weten in, het terugbrengen van de rol van plaatselijke tot landelijke lobbyisten om daarmee door echte Democratie deze weer zijn eerlijkheid terug te geven als echt de stem van het volk, dat nu nog steeds de zwijgende meerderheid is en niet meer gehoord wordt!

Als u achter onze visie staat en dit tot uitdrukking wilt brengen – met naam of anoniem – klik dan HIER en zullen wij over de uitkomst hiervan zo spoedig mogelijk aan u terug rapporteren!

Het Now! team,

Tjeerd, Liesbeth, Ben, Anne, Jelle en alle overige leden van het Team

coronavirus

CORONA IS OOK EEN KANS IN DE WERELD TEN GOEDE: HOE GAAN WE DAT BEGELEIDEN?

Arnhem, maart 2020 Beste mensen,Het zijn vreemde dagen. Misschien zit...

Leave your comment