CORONA IS OOK EEN KANS IN DE WERELD TEN GOEDE: HOE GAAN WE DAT BEGELEIDEN?

coronavirus
Arnhem, maart 2020
Beste mensen,

Het zijn vreemde dagen. Misschien zit u wel noodgedwongen thuis, terwijl u geen bezoek kunt ontvangen. Misschien maakt u zich wel zorgen over hoe het straks gaat met uw naasten. En misschien bent u wel bang om zelf ziek te worden… Dat begrijpen we natuurlijk heel goed. In deze moeilijke tijd wensen wij iedereen dan ook heel veel sterkte.
 
Zoals iedereen nu wel weet, tracht ons NOW! door ‘nieuw en anders denken’ de wereld een beetje mooier te maken! Door met een-ieder, die daarvoor open staat, – wetenschapper, ondernemer, politicus en met name de burgers zoals u en wij – die oplossingen te bedenken, die onze samenleving in Nederland, maar ook binnen Europa en zo mogelijk ook in de rest van de Wereld ten goede kunnen veranderen. En meestal door Wereld-problemen, die nu op ons afkomen, om te zetten in nieuwe mogelijkheden én ontwikkelingen ten goede ! En daarmee deze kansen ook te benutten!
 
Zoals nu door toedoen van het wereldwijde Corona Virus! Nederland ontwikkelde zich in de afgelopen weken onder de bekwame leiding van Mark Rutte tot een hecht team om dit virus te gaan bestrijden. In goed samenspel met alle betrokkenen om het gevaar van de Pandemie voor ieder van ons te keren! Door toedoen van de medische en andere wetenschappers met de zorg voor alle groepen gedupeerden: de door het virus maar ook allen die in hun inkomen worden getroffen en de ondernemers, die nu tijdelijk vaak moeten sluiten!
 
Vanuit NOW! (New Options for the World) denken wij dat nu de volgende zaken voor ons welzijn zonder stress in de nabije toekomst van belang zijn:
1. * Veiligheid van leven, gezondheid, bestaan en Inkomen in Nederland, binnen de EU, Europa én onze verantwoordelijkheid voor daarbuiten !
2. * Het halen van de klimaatdoelstellingen 2050 in Nederland en in de wereld;
3. * Vermindering van stress door met name de instelling van een Basis Inkomen en een nieuwe wijze van omgaan met elkaar;
4. * Verbeteringen in onze huidige democratie in Nederland, Europa en  de USA; in feite nu veelal vormen van ‘anti-democratie’!
4. * toevoeging van de factor ‘Maatschappelijke Betrokkenheid’ vanaf nu en nieuwe continuïteit van/voor ondernemingen;
5. * Versterking van de rol van het ‘Leiderschap en Samenwerking’ in  Europa alsook van en in de Wereld, ons ‘Global Village’ !
6. * Een andere Rol voor (Digitaal) Geld als ruilmiddel in de wereld: verruiming van de geld-hoeveelheid maar mét toezicht op inflatie;
7. * Samen oplossingen zoeken voor het huidige  EU-Vluchtelingen + Werkeloosheids Probleem; Werk is er voldoende in de Wereld voor generaties!
8. * Opheffing van Speculatie in de wereld door een Plan B. voor de Beurzen, waardoor dit kapitaal weer ten goede kan komen aan ‘ Zorg en Ondernemen’!
9. * Door u zelf in te vullen…..Uw Visie op…..?
 
Over al deze zaken hebben wij binnen NOW!  nagedacht en voor een aantal hebben wij al mogelijke Oplossingen uitgedacht, sommige van hen ‘out-of-the-box’! Doet u met ons mee in deze discussies? U kunt met uw inbreng en kennis Nederland, Europa en de Wereld mee helpen veranderen! Of als Moderator deze discussies op één van de gebieden gaan leiden. Met gebruik van eenvoudige woorden om goed uw punt te maken. Flexibel en doortastend. Graag horen wij dan van U !
 
Daarnaar uitziende en met vriendelijke groet,
Namens het NOW!-team,
 
Jelle van der Meer, voorzitter

Leven na corona

Hoe gaat het leven verder na de corona-crisis? Is het...

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

Leave your comment