Samen een vuist maken

Het moet anders. Het moet ingrijpend, fundamenteel en compleet anders. Met de wereld, de maatschappij, de economie, de politiek, het milieu, de samenleving, de toekomst. Met wat niet eigenlijk. En met onszelf, omdat we door verkrijging van beter inzicht als vanzelf zullen veranderen. Waardoor de wereld ook zal veranderen, beginnende bij onszelf. Zo werkte dat vroeger en zo werkt het nog steeds.

Verandering begint met bewustwording. En bewustwording begint met kennis. Now! wil die kennis en informatie aanreiken. Helder en duidelijk, ongekleurd, onafhankelijk en objectief. Via internet, via sociale media, en dialoog met elkaar. Maar ook door projecten in uitvoering te nemen, die de toekomst kunnen inluiden. In het belang van onze kinderen en kleinkinderen en zo verder.

Maar ook… Nieuwe Opties voor de Wereld !

Nationaal en Internationaal, met het wereldwijze web als basis.

En u als mondige meedenker in de dialoog over de verschillende thema’s en als meedoener.

Omdat u ook Uw stem en mening vanaf nu wilt kenbaar maken als verontruste burgers in de wereld! Of als verontruste burger in Europa.

‘Deze video is ons uit het hart gegrepen, maar de bron is ons onbekend…’

Ten aanzien van onderwerpen, waarop de besluitvorming al te lang heeft moeten wachten. Op thema’s waarover besloten moet worden door de decision makers van onze tijd, maar dit om redenen nog steeds niet geschiedt; vanuit uw gevoel van onvermogen daarbij om tot nu daarop geen invloed te kunnen uitoefenen. En in niet gehoord te worden. Noem het uw frustratie daarover!

Help ons een vuist te maken. Stuur ons uw mening, uw visie of uw reactie en sluit u bij ons aan. Draag een onderwerp aan, snij een probleem aan, reik zo een oplossing aan. Start zo met ons een beweging en geef mede aanzet tot die verandering. Mail uw bijdrage aan secretariaat@betterworldnow.nl.

Intelligente burgers van de wereld

Het Now! Initiatief richt zich op mensen die de discussie willen aangaan voor beter inzicht. Om eigen visies bij te stellen. En dan het vermogen hebben om te veranderen. Die graag een actieve bijdrage willen leveren of een voortrekkersrol willen vervullen. Maar niet weten hoe dat aan te pakken of vorm te geven. Mensen, die zich in willen zetten, maar daartoe tot dusver de mogelijkheid missen..

Mensen, die een nieuwe missie, een nieuwe visie en een nieuw doel nastreven. Zonder zich meer machteloos te voelen. Sleutelfiguren in de maatschappij. Met een schat aan ervaring en vaak al een heel (zaken)leven achter zich.

Maar, met ook nog een hele toekomst voor zich. Mensen, die gewend zijn in oplossingen te denken, die verantwoordelijkheden en uitdagingen niet uit de weg gaan. En ook projecten willen uitvoeren, die de toekomst kunnen inluiden.

Wij zijn de Stichting Better World Now!

Het Now! Initiatief faciliteert en ondersteunt de goede dialoog tussen mensen en organisaties. Groepeert rondom thema’s. Komt met argumenten en visies, feiten en meningen. Leidende tot overzicht en inzicht. Presenteert die op een overzichtelijke manier.

Zonder – en dat is juist zo belangrijk – daar een kleur aan te geven, eigen mening op los te laten, of conclusies daaraan te verbinden.

We willen informeren, niet instrueren. We willen de discussie aanwakkeren, niet sturen. Maar wel samen met u tot resultaten komen. Met de opzet van onze projecten in uitvoering, die deze dialoog mogelijk gaan maken.