Met uw steunbetuiging

U kunt zich aanmelden bij het Now! Initatief

naar meedoen

Met uw inhoudelijke bijdrage

Op het thema kunt u deelnemen aan de discussie. Lees bijdragen van anderen en zend uw bijdrage in.

Dat kan via onze pagina op Facebook. Ook kunt u ons uw bijdrage mailen.

Met uw financiële bijdrage

De Stichting ontvangt graag uw steun in de vorm van een bijdrage om de uitbouw van de stichting mogelijk te maken. U kunt een donatie daarvoor doen op rekening NL61TRIO0390531901 tnv Stichting Better World Now te Arnhem.

De stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.