Inleiding

Aan de hand van de vier pijlers People, Planet, Profit en Pneuma en de daaronder genoemde aandachtsgebieden heeft het bestuur van Now! voor nu een eerste selectie gemaakt met de aanpak van de voor iedere Nederlander nu 2 belangrijkste onderwerpen of thema’s. Daarover gaan nu onze projecten in uitvoering: Namelijk over geld, stabiliteit van Inkomen alsook bevordering van werkgelegenheid.

De 20 thema’s

Op onderstaande lijst is natuurlijk uw kritische beschouwing mogelijk, en dat kunt u ons ook aangeven, maar we willen u toch hiermee een beeld geven van onze ambities om – gebaseerd op het U.N. Charter van de Rechten van de Mens – door onze aanpak bij te dragen aan een meer leefbare wereld.

Thema’s voor de (inter)nationale dialoog en discussie via onze internet-fora, symposia en (regionale, landelijke of nog bredere) samenkomsten en mogelijk ook leidende tot Now!-platforms per thema voor blijvende aandacht:

1.
Stabiliteit van Inkomen; macro: functie van geld als ruilmiddel, de huidige en digitale geldsystemen, de euro en andere valuta’s, de functie van de G20 (nu zonder een continue structuur!), de rol van de Wereldbank en IMF, en met name die van de beurzen, de negatieve sturing daarin door sentimenten, de negatieve invloed van alle niet-productieve speculatie-kapitaal in de wereld, de invloed daarvan op beurzen nu; het belang van sluitende staatsbegrotingen, controle op inflatie, begrotingsdiscipline, alsook de bevordering van koopkracht door toepassing van digitaal geld en gecontroleerde geld-creatie om Inkomen voor een-ieder te bereiken.
* dit is ons huidige thema – in combinatie met ad 2 – met eerste prioriteit. Zie thema 1.
2.
Bevordering van werkgelegenheid/bezigheid; recht op arbeid en/of inkomen. bevordering van (systematisch te plannen) arbeid (per regio of per land) in alle landen van de wereld. Ontwikkeling van een Basis Inkomen in westerse landen bij structurele of blijvende werkeloosheid. Wij steunen daartoe nu van harte Basisinkomen2018 voor de 2e en 1e Kamer-behandeling in 2018 in Nederland! Aanpak van grote arbeids-bevorderende Projecten in die landen in de wereld, die kampen met grote werkeloosheid. In de agrarische sector, infrastructuur, vergroening woestijnen, water-beheer, etc.

De volgende thema’s willen wij graag in samenspel met maatschappelijke organisaties of NGO’s – die op deze thema’s/terreinen al actief zijn – verder gestalte geven ter bevordering van de dialoog maar ook afstemming van hun onderlinge activiteiten.

3.
Recht op voedsel door bevordering en toezicht op de toegankelijkheid, toename van het arsenaal; de bestrijding van ondervoeding.
4.
Hoe armoede te bestrijden per regio, per land op basis van brede internationale en practische solidariteit. Mede door verbetering van koopkracht met de inzet van digitaal geld door vorming van communities of gemeenschappen.
5.
Bevordering van echte democratie per regio of land in de mate en de fase van de eigen ontwikkeling.
6.
Bevordering van de toegankelijkheid van drinkwater – mede uit zoutwater – en van sanitaire voorzieningen. Vergroting van het zoetwater-arsenaal.
7.
Bevordering van hygiƫne en een basis gezondheidszorg voor mensen, per regio, per land met de systematische opbouw van de systemen daartoe.
8.
Bevordering van en het recht op onderwijs zowel voor kinderen als ouderen.
9.
Discussie over en het tegengaan van kinderarbeid.
10.
Bevordering rechtsgelijkheid tussen mannen en vrouwen, alsook voor minderheden.
11.
Bevordering en ook ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame en andere energie, op voorwaarde dat deze niet schadelijk zijn in de wereld en naargelang het klimaat, geologisch voorkomen en de mogelijkheden van micro naar macro per stad, regio en landen.
12.
Bevordering en uitbouw opnieuw van de bio-diversiteit in de wereld.
13.
Bevordering van grotere sociale rechtvaardigheid in de wereld door meer internationale solidariteit boven landsbelangen.
14.
Bevordering van de opzet van de Civil Society, met geboorte- en overlijdens-registratie, belastingheffing naar inkomen en bezit in landen.
15.
Bevordering van de toegang tot bankverkeer, digitaal geld, sparen en verzekeringen voor burgers in vele landen, die dit nu nog niet toestaan.
16.
Bevordering van de toegang tot micro- en meso-krediet voor (startende) ondernemers. Bevordering van koopkracht in steden, regio’s en landen met digitaal community-geld.
17.
Bevordering van de veiligheid en bescherming op diverse terreinen ten gevolge van klimaat, oorlogen en andere oorzaken.
18.
Het voorkomen van overbevolking in de wereld, bevordering van de dialoog hierover en het nemen van maatregelen hiervoor.
19.
Bevordering van schone Oceanen alsook vergroening van land door projektmatige aanpak van onder andere huidige woestijnen en de inzet van grootschalige energie en irrigatie.
20.
Bevordering van hergebruik van materialen en producten; verduurzaming van produkten door ondernemers, die daarmee innoveren.

De dialoog over nog niet benoemde maar wel noodzakelijke extra aandachtsterreinen kunnen met uw hulp en kennis worden aangereikt binnen onze Now!-beweging, door met ons mee te doen en u aan te sluiten. Door invulling van uw email-adres onder het trefwoord “meedoen” (zie bovenstaande kop op de pagina). Met het argument dat dit van belang is voor de wereld, die wij zullen achterlaten. In het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Een wereld waarin welzijn het belangrijkst zal/kan zijn en geld als middel en niet als doel zal gelden. Daarmee is de cirkel met thema 1 hiermee rond.