De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

‘Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg’ versus ‘Ruttes verraad aan de EU-zaak bij afschaffing van de toch al lage dividend-belasting van 15% tot 0, die schadelijk is voor de meeste EU-landen, die dit geld ter bestrijding van sociale doelen nodig hebben en gemiddeld nu 25 % heffen. Boven op de vele Belasting-Rulings – nu weer bij Shell. NL: dé  Bananenrepubliek van de EU!”

Arnhem, 21 Juni 2018

Aan de ‘Zwijgende Meerderheid’ van ons Nederlanders in casu onze Achterban,
Aan de Regering en aan de Leden van de Tweede en de Eerste Kamer,

  • Voorjaar 2017 luidden wij namens u de noodklok over de dominantie van veelal Angelsaksische Aandeelhouders en Hedgefunds. Die diende te worden ingeperkt ten gunste van de belangen van de vele overige stakeholders. Ook steunden wij het verzet tegen de pogingen tot vijandige Overname van AKZO-NOBEL. En strandden deze pogingen mede door de inzet van Antony Burgmans.
  • Najaar (November) 2017  luidden wij opnieuw de noodklok door ons als Now! te verzetten tegen de Afschaffing van de Dividend-belasting, die plotseling in het Regeer-akkoord stond en ons 1,4 miljard euro per jaar zou gaan kosten als cadeau voor veelal US- en UK-aandeelhouders, ten nadele van de mogelijke verbeteringen in het Onderwijs, Zorg en andere sectoren!
  • Voorjaar in April 2018 benaderden wij u allen opnieuw met het thema, dat hierbij in feite echt aan de orde is, namelijk het functioneren of beter het niet naar behoren functioneren van onze democratische besluitvorming op het hoogste niveau! En wel bij onze Regering en onze landelijke Politici!

Op onze mails kregen we vele reacties, ook vanuit de politiek. Maar de volgende reactie willen wij u in zijn geheel melden, omdat deze het gebrek aan ‘echte democratie’ zo goed samenvat!   “…..omdat eerlijkheid in de Politiek, opgelegd stem-gedrag voor Parlementariërs al te lang een vorm van besluitvorming zijn, waarin de zwijgende meerderheid van de Nederlanders zich niet meer kan vinden! Kennis, levens-ervaring maar vooral het “Geweten als Kompas” zou de uitkomst van vele recente besluiten anders hebben doen zijn! Ondanks dat wij als basis al een mooie en goede democratie in Nederland hebben!…….”

Wij willen hieraan nog toevoegen: “Money is the Road to all Evil!” en alleen eerlijke en echte politiek kan de wetten en voorwaarden scheppen waar wij allen in persoon ons aan dienen te houden! Want u en wij voelen allen een neiging naar egoïsme – hoe ook door ons gerechtvaardigd – versus de belangen in feite van alle minder bedeelde mede-burgers in de wereld om ons heen.

Als u het met de stelling eens is dat de Politiek nu eens de rug recht moet houden en moet terugkomen op de volledige intrekking van de Dividend belasting uit het Regeerakkoord, druk dan op de blauwe button hieronder:

Wat vindt u? Laat uw stem horen!

In de uitzending van Eva Jinek van 18 Juni namen Jesse Klaver en Lilian Marijnissen hiertoe al het voortouw, om vanuit de politiek de rug weer te willen gaan rechten en de eerlijkheid daarin te willen gaan terugbrengen! En nu eerst is duidelijk geworden dat de rulings vanuit de Belastingdienst al vele jaren plaatsvinden! Met alle mogelijke consequenties voor “het nu zo door Shell verheerlijkte belang voor onze werkgelegenheid en hun eigen politieke correctheid!”.

Om eindelijk weer eens eerlijke antwoorden vanuit de landelijke politiek te verkrijgen, die mede in het belang van ons eigen Sociale Europa zijn. Onze EU versus de andere grootmachten, ons Europa dat zo van belang is voor onze bredere veiligheid en sinds de Franse Revolutie  gestoeld op een mengvorm van kapitalisme, socialisme en een tot nu nog niet goed uitgevoerde vorm van communisme.

Met dank voor uw reacties om mede uw schouders onder onze initiatieven te zetten !

Het Now! team,
Ben, Tjeerd, Jelle, Liesbeth en vele anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Stuur dit bericht door

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

Tweede Kamer

Politici moeten de burger vertegenwoordigen!

Aan onze Achterban alsook de leden van de Tweede Kamer...

Leave your comment