Politici moeten de burger vertegenwoordigen!

Tweede Kamer

Aan onze Achterban alsook de leden van de Tweede Kamer

Beste Mede-Nederlanders!

Now! denkt vanuit het respect voor de 4 P’s (People, Planet, Profit/Ondernemerschap en Pneuma/Spiritualiteit en Mede-Menselijkheid) na over de toekomst van ons Land in samenhang met de ons omringende wereld.  In het bijzonder nu over het functioneren van onze Democratie, die heden ten dage met name door ons Kabinet, de Ondersteunende Partijen en hun Politici tot stand komt. Dus hebben wij het over de VVD, het CDA, de CHU en D66 !  En dan generen wij ons behoorlijk – ook namens de zwijgende meerderheid in het land  – denken wij – en dus van ons allen als wij zien wat wij dagelijks aan onwaarachtigheden gepresenteerd krijgen!

Onze Mailings in 2017 gingen over vooreerst onze stellingname, dat wij tegen Vijandelijke Overnames waren, zoals die speelde bij Akzo Nobel in het voorjaar met ons advies aan de Tweede Kamer om onze wetgeving daarin te bespoedigen of voorwaarden daarbij vanuit de Overheid te gaan stellen. Wij zijn blij dat kort geleden de Intentie vanuit het Kabinet werd uitgesproken dat het Nederlands belang behalve dat van de (veelal) Angelsaksische Aandeelhouders vanaf nu vorm gaat krijgen! Een compliment is van hieruit op zijn plaats voor het Kabinet. Van de betreffende CDA-Minister maar ook van Premier Rutte zelf!

Onze Najaarsmailing 2017 handelde al over die onmogelijke Dividend Belasting Verlaging tot zelfs 0 om opnieuw de Angelsaksen en hun aandeelhouders te behagen, tot zelfs een bedrag van 1,4 miljard per jaar. Om maar bedrijven naar ons land te kunnen aantrekken – waarvoor we inmiddels niet eens het personeel meer hebben en ondanks dat de EU hierop fel tegen is als zoveelste vorm van ons land als Belasting Paradijs ! – en argumenten over het behoud van Unilever, Shell en anderen! Terwijl de meeste grote bedrijven naar aanleiding van de Brexit toch liever ervoor kiezen om solidair met de EU te zijn, zich daarom in de EU te vestigen, en niet meer in de U.K.! Want het EU-hemd is toch nader de UK-rok !

Onze boodschap aan de 2e Kamer werd door twee-derde van hen gelezen en enkelen reageerden zelfs persoonlijk !

De Stichting Now! Foundation(New Options for the World en wel NU!) wil een correcte vertegenwoordiging van nu af vanuit vooreerst de landelijke Politiek en dat in naam van ons als burgers van Nederland . Als u het daarmee eens bent,
maak dat dan hierbij aan ons kenbaar in onderstaand formulier.  Met als onze aanbeveling dat geen Politieke Landelijke Besluiten meer mogen worden genomen, die niet democratisch worden ingegeven! 

Wij hebben enkele concrete opties op het oog om de Politiek op alle Niveaux (Gemeentelijk, Provinciaal én Landelijk) dichter bij de burgers van Nederland te brengen, en staan daartoe – onder behoud van onze onafhankelijkheid – open voor Politieke Partijen, die hiertoe met ons in overleg willen gaan.

Over het resultaat van deze mailing houden wij u natuurlijk weer op de hoogte!

Het Team van Now!,
Ben, Jelle, Tjeerd, Liesbeth, Dick en alle anderen.

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

'Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg' versus 'Ruttes verraad...

Leave your comment