OPROEP: Teken tegen de uitverkoop van Nederland

AkzoNobel

Dit is een bericht aan alle burgers van Nederland, met welke achtergrond dan ook, die met ons bezorgd zijn voor de wereld van onze kinderen.

Dit is een bericht aan burgers die zelf ook een stem en inbreng willen hebben.

Beste mensen,

Wij zijn allemaal zelfstandige individuen en burgers. Dankzij internet is het voor ons allemaal mogelijk om te kunnen meedenken over de toekomst van Nederland en onze wereld! We kunnen meedenken over de dingen die voor ons allemaal van belang zijn. En we kunnen vanuit onze samenleving duidelijk maken wat we willen aan de ‘decision makers’ van nu. Dat is wat we willen met onze stichting NOW!

Deze stichting heeft geen belangen bij welk bedrijf of partij dan ook. We hebben het opgericht om de discussie met alle burgers aan te gaan over thema’s die nu spelen. Inkomen en werk zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen.

Zo zijn wij bezorgd over de mogelijke verdwijning van grote bedrijven uit Nederland. Daarmee verdwijnen niet alleen banen, maar ook kennis en de sociale infrastructuur! Wij moeten ons als burgers uitspreken over dat de rol van aandeelhouders minder dominant mag zijn.

Dit speelt nu bij twee grote Nederlandse multinationals die in de gevaren-zone zitten!
Bij Unilever. Vijandige overnamepogingen door het Amerikaanse Kraft Heinz dwingen het bedrijf in Nederland afscheid te nemen van zijn margarine- en andere divisies. De gevolgen van deze agressieve aandeelhouders zijn zorgwekkend. Juist nu is CEO Paul Polman bezield bezig om van zijn groep een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken! Raken we dat nu weer kwijt?
Bij Akzo Nobel, dat door concurrent PPG uit Pittsburgh (VS) met een vijandige overname wordt geconfronteerd. Op de achtergrond speelt het Hedgefonds Elliott (VS) met aan het hoofd Paul Singer, die over tientallen miljarden al beschikt om de huidige aandeelhouders – 70 procent van de aandelen is in Angelsaksische handen – meer dan tevreden te stellen. Het dreigt dat overname door inbreng van de daarvoor gemaakte schulden vrijwel zeker ook nog eens daarna ten laste van Akzo-bedrijven zelf zullen komen! Research-centra in Arnhem, Sassenheim en Hengelo zullen dan vrijwel zeker naar Pittsburgh verplaatst zullen worden.
President-Commissaris Antony Burgmans is op de bres gesprongen voor AkzoNobel. Daarom ligt hij nu onder vuur vanuit de VS. Paul Singer eist zijn aftreden! En dat laten we niet gebeuren!

ALS U MET ONS VAN MENING BENT, DAT DAT NIET MAG GEBEUREN, LAAT DAN HIER UW STEM HOREN!
WIJ ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT ALLE VAN U ONTVANGEN STEMMEN ZULLEN MEEWEGEN OM DEZE VOOR NEDERLAND NEGATIEVE ONTWIKKELING TEGEN TE GAAN!

Kunt u het zich nog herinneren? Enkele jaren terug verdween bij Organon in Oss een eeuw aan medische kennis. En waarom? Omdat buitenlandse aandeelhouders dat wilden. Dat mag niet nog een tweede maal gebeuren!

Op 1 juni volgt voor het doordrukken van een overname opnieuw een bod op Akzo! Met uw stem als Nederlands Burger willen wij daar met u gaan dwars voor gaan liggen. En dan kunt u met uw stem een negatieve ontwikkeling voor onze BV Nederland voorkomen!

Met dank voor uw/jullie reactie,
en vriendelijke groet,

het Now! team,

Jelle, Ben, Tjeerd, Liesbeth, Johan, Dick, Maarten, Arjen, Jan-Volkert en alle anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

NB1. Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

NB2. Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!

Leave your comment