NOW: onafhankelijk Burgerplatform!

Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

De kosten van Now! zijn tot nu door het Bestuur zelf + enkele goede Gevers opgebracht. Nu wij zijn overgegaan tot een bemand Secretariaat (Ben Schattenberg (41), die daarmee een risico neemt (!) maar wél getrouwd is en kinderen heeft, dus ook een inkomen moet krijgen). Als u het hiermee eens bent, ons Now! Initiatief positief beoordeelt, dan ontvangen wij graag Uw gift op het hierboven vermelde rekeningnummer. Bij voorbaat dank!

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

'Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg' versus 'Ruttes verraad...

Leave your comment