Johan de Groot

Opleidingen

Geneeskunde K.Ia

NOIB-Nyenrode (afstudeeropdracht: Deutschland und die EWG)

Bedrijfsrecht

1egraads bevoegdheden in TPB (Theoretische & Praktische Beroepsvorming) en Informatica, Informatieanalyse

Vakdiploma’s Grafische Industrie, Reclame en Horeca

Ervaring

Technical Sales Service (TSS) Manager bij een joint venture van AKZO en Goodrich, hierbij werd ik betrokken bij de ontwikkeling van synthetische rubber en vervolgens wereldwijd belast met het geven van technische adviezen en aftersales activiteiten met betrekking tot verwerking en toepassing van deze rubbercompounds.

Dir. Nederlands Efficiency Centrum BV, een bedrijf dat adviseert in organisatorische en logistieke efficiëntie.

Dir. Eig. Bedrijfseconomisch Advies Centrum (ECON).

Docent Informatica en informatieanalyse aan het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO).

Dir.Eig. Concern met meerdere drukkerijen/reclamebureaus (RIJO BV).

Dir.Eig. Opleidingsinstituut De Groot: managementtrainingen, secretariële en administratieve opleidingen.

Dir. Eig. EFB Holding B.V.: Managementdiensten.

Dir.Eig. COS BV: non-profit Payroll, eventuele winsten zijn bestemd voor werklozenprojecten, begeleiding naar werk, om-/bijscholingen.

De laatste 15 jaar o.a. via CWI (UWV), SZW, bedrijven en brancheorganisaties betrokken bij nationale en internationale arbeidsvoorziening in het kader van de Wet Werk en Bijstand(WWB), Levenlang leren(LLL), ontslagrecht, flexicurity(Strategie van Lissabon) in samenhang met de Universele Rechten van de Mens(UVRM).

U kunt mij bereiken per mail op J.deGroot@noib.Nyenrode.nl of telefonisch op 06-51227413.

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

'Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg' versus 'Ruttes verraad...

Leave your comment