Nederland wordt stelselmatige ontduiker van belastingen

Tweede Kamer

Beste leden en sympathisanten van Now!,

Dat Nederland steeds meer een belastingparadijs wordt, heeft deze week ook gezorgd voor opgeheven wenkbrauwen in Brussel. Ons land ontwikkelt zich nu steeds meer tot stelselmatige ontduiker van belastingen. Dat zijn gelden, die de andere EU-landen alsook ontwikkelingslanden toekomen! En dat daarover heel veel irritatie in de EU bestaat, lijdt geen twijfel.

Met de mond belijdt het kabinet enerzijds wél het dat we dit al inperken, maar met de daad gaan we allen maar voort op deze heilloze weg! Het kabinet spreekt dus met twee monden!  Eigenlijk zouden wij de Nederlanders moeten oproepen, dat in feite het Kabinet zijn Regeer-akkoord op korte termijn daarover dient te herzien! Spontaan daartoe gesteund door ons als weldenkende burgers van Nederland! Ja in feite zou hierover een Motie van Wantrouwen dienen te worden ingediend ! Want dat kan zo niet langer!

En dit alles onder leiding van Marc Rutte, die beter zou moeten weten!! Want ook het vorige Kabinet maakte zich hieraan onder zijn leiding al schuldig, en nu opnieuw in het Nieuwe Kabinet met de opheffing van de dividend-belasting!

Ja, in feite is niet te begrijpen hoe het CDA, D66 en de ChristenUnie met deze niet te verklaren move van de VVD hebben kunnen instemmen! Ten koste van de 1,4 miljard voor bijvoorbeeld Onderwijs! En dat Jesse Klaver van Groen Links voor dit soort moves bedankte!

Wij zouden daarom voorstander zijn voor een stemming in de Tweede Kamer hierover in persoonlijke vrijheid dus óók voor de leden van de regeringsfracties, ieder aansprekende op zijn inzicht én persoonlijk geweten! Want dat is pas echte democratie!

Kort geleden hebben wij een mail rondgestuurd met het verzoek een petitie te tekenen tegen de afschaffing van de dividend-belasting. Hieronder sturen we die mail nog een keer. Laat ook horen dat we van ons land geen bananen-republiek willen maken en teken onze petitie.

Teken hier onze petitie!

Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! - als stem van...

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

'Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg' versus 'Ruttes verraad...

Leave your comment