Stand Projecten in Uitvoering en Wensen voor de toekomst

Omdat de dialoog via Internet op de 20 onderscheiden thema’s vanaf 2012 achterbleef bij de verwachtingen en te weinig podium daarvoor werd verkregen, is door Now! in 2013 besloten om vanaf de andere kant – de uitvoering – te starten met Projekten, die die dialoog op thema’s mogelijk kan maken. Deze aanpak resulteerde in 3 Uitvoerings-Projecten, die wij hierna toelichten. 

Op- en Uit-bouw van het in 2015 door Now! opgerichte – in Nederland nog niet bestaande – Burger Platform/Centrum (BPC).
1.1.
Door de opkomst van het Internet en de nieuwe Media is de mogelijkheid ontstaan dat de burger in de wereld zijn of haar stem kan laten horen. Om vanaf nu in de Politiek of bij bedrijven + Instellingen invloed te kunnen gaan aanwenden! Zo ontwikkelde een Zuster-Initiatief van Now! zich in ruim 10 jaar tot een Wereld-organisatie met een aanhang van 50 miljoen (veelal jonge) Mannen en Vrouwen, die over internet beschikken. Zij beïnvloeden nu de politiek in de meeste landen, de UN etc om beslissingenn die in het belang zijn van de hele wereld ten goede te bevorderen. Dus vanuit een gezamenlijk “belang van alle burgers in de wereld”! De burgers nemen hiermee als eersten het heft eindelijk in handen!
1.2.
Na oprichting van de Stichting in 2011 was het plan om een dergelijk onafhankelijk Platform al vorm te geven voor de Financiële Sector in Nederland. Waarvoor in een Studie al in 2011 gepleit werd op basis van meer dan 600 interviews in dezelfde sector.
1.3.
In Mei 2015 zond Omroep Max het Programma “Hollandse Zaken” uit met een aflevering over “Machteloze Burgers in Nederland” als slachtoffers van beslissingen, die niet konden worden aangevochten, of waar bureaucratie of onrechtvaardige dominantie aan de orde was! Dit was voor Now! aanleiding – binnen een maand daarna – om op 17 Juni daarna het brede Burger Platform/Centrum in het Postiljon Motel in Bunnik op te richten. Extra argument daarvoor was ook de brede matrix-instelling van Now! met de 20 al bestaande Thema’s.
1.4.
Vanaf 2016 is de Stichting doende het Platform bij reeds bestaande Organisaties onder te brengen. In tussentijd zendt Now! vanaf 2016 bewust makende mailings uit naar haar achterban, maar richten wij ons de laatste jaren ook tot de leden van het Kabinet én de leden van de Tweede en Eerste Kamer. Met het verzoek op onze stellingnames te reageren. Onze periodieke richten zich met name ook tot de ‘zwijgende meerderheid’ van ons als burgers van Nederland. Waar de democratie ook in Nederland veelal niet goed functioneert zoals bij de poging van het Kabinet tot Verlaging van de Dividendbelasting in 2018 ! In 2017 hebben wij ons op ander vlak ingezet om de vijandige overname van Akzo Nobel tegen te gaan. Wordt vervolgd!
2.
‘Bevordering door Now! van niet speculatieve Digitaal Geld-circuits – die in staat zijn omzet, winst alsook voor particulieren koopkracht te verbeteren door toepassing van in Nederland ontwikkelde software. Over de 100 Projecten werden hiermee al in de Wereld gerealiseerd. Ook Banken werken in het buitenland hiermee. En werkt ook de stad Bristol (UK, met meer dan 1 miljoen Inwoners) daar mee met locale ‘Bristol Pounds’. In Nederland zelf is nu ook een digitaal circuit hiermee opgestart met als tegenwaarde: de Euro.
2.1.
De in en vanuit Nederland hiervoor benodige SOFTWARE werd in maart 2014 door de Internationale E-pay Industrie uitgeroepen tot de beste tot nu ontwikkelde Software ter wereld (In las Vegas uit handen van Bill Gates)
NB Als u belangstelling heeft meer inzicht in dit Project te verkrijgen, gelieve ons dan te mailen op secretariaat@betterworldnow.nl.
3.
Op basis van de uitwerking van het IDEE dat Willem Wever slechts vraagt naar het HOE en WAT van de dingen, en NOW! zich de vragen stelt WAAROM NIET ANDERS EN BETER ? voor problematieken, die nu nog onoplosbaar lijken.
3.1.
Echte democratie, op niveau van Gemeente, Provincie en landelijk;
3.2.
Het voorleggen van Stellingen en Discussie-thema’s vanuit Now! aan de Achterban, de Politiek, maar ook aan externe discussie-fora op het terrein van de EU Vluchtelingen-problematiek; verkrijging van een sterk en Sociaal Europa, het tegengaan van Speculatie; op het terrein van Geldschepping; verkrijging van een eerste vorm van Basis Inkomen; Plan B voor Beurzen/Stock Exchanges; Oprichting van een Permanent Secretariaat voor de G20;
3.3.
De oprichting van de Unie van Europese Burgers;
3.4.
Tegengaan van de huidige versnippering van goede Energie door het creëren van meer Samenhang tussen Organisaties in Samen Sterker.
3.5.
Oprichting van een LANDELIJK ARNHEM ENERGIE PORT EXPO voor de huidige (Gas)Transitie/Nieuwe vormen van ENERGIE/ en AUTOMOTIVE /H2/ BRANDSTOF/TANKSTATIONS/BUSSEN/AUTO’S/ SCHEPEN/VLIEGTUIGEN. Ook als maatschappelijke Problematiek gezien, die om een oplossing vraagt.
3.6.
etc.