Nieuws

Nederland wordt stelselmatige ontduiker van belastingen

Beste leden en sympathisanten van Now!,

Dat Nederland steeds meer een belastingparadijs wordt, heeft deze week ook gezorgd voor opgeheven wenkbrauwen in Brussel. Ons land ontwikkelt zich nu steeds meer tot stelselmatige ontduiker van belastingen. Dat zijn gelden, die de andere EU-landen alsook ontwikkelingslanden toekomen! En dat daarover heel veel irritatie in de EU bestaat, lijdt geen twijfel.

Met de mond belijdt het kabinet enerzijds wél het dat we dit al inperken, maar met de daad gaan we allen maar voort op deze heilloze weg! Het kabinet spreekt dus met twee monden!  Eigenlijk zouden wij de Nederlanders moeten oproepen, dat in feite het Kabinet zijn Regeer-akkoord op korte termijn daarover dient te herzien! Spontaan daartoe gesteund door ons als weldenkende burgers van Nederland! Ja in feite zou hierover een Motie van Wantrouwen dienen te worden ingediend ! Want dat kan zo niet langer!

En dit alles onder leiding van Marc Rutte, die beter zou moeten weten!! Want ook het vorige Kabinet maakte zich hieraan onder zijn leiding al schuldig, en nu opnieuw in het Nieuwe Kabinet met de opheffing van de dividend-belasting!

Ja, in feite is niet te begrijpen hoe het CDA, D66 en de ChristenUnie met deze niet te verklaren move van de VVD hebben kunnen instemmen! Ten koste van de 1,4 miljard voor bijvoorbeeld Onderwijs! En dat Jesse Klaver van Groen Links voor dit soort moves bedankte!

Wij zouden daarom voorstander zijn voor een stemming in de Tweede Kamer hierover in persoonlijke vrijheid dus óók voor de leden van de regeringsfracties, ieder aansprekende op zijn inzicht én persoonlijk geweten! Want dat is pas echte democratie!

Kort geleden hebben wij een mail rondgestuurd met het verzoek een petitie te tekenen tegen de afschaffing van de dividend-belasting. Hieronder sturen we die mail nog een keer. Laat ook horen dat we van ons land geen bananen-republiek willen maken en teken onze petitie.

Teken hier onze petitie!

Johan de Groot

Opleidingen

Geneeskunde K.Ia

NOIB-Nyenrode (afstudeeropdracht: Deutschland und die EWG)

Bedrijfsrecht

1egraads bevoegdheden in TPB (Theoretische & Praktische Beroepsvorming) en Informatica, Informatieanalyse

Vakdiploma’s Grafische Industrie, Reclame en Horeca

Ervaring

Technical Sales Service (TSS) Manager bij een joint venture van AKZO en Goodrich, hierbij werd ik betrokken bij de ontwikkeling van synthetische rubber en vervolgens wereldwijd belast met het geven van technische adviezen en aftersales activiteiten met betrekking tot verwerking en toepassing van deze rubbercompounds.

Dir. Nederlands Efficiency Centrum BV, een bedrijf dat adviseert in organisatorische en logistieke efficiëntie.

Dir. Eig. Bedrijfseconomisch Advies Centrum (ECON).

Docent Informatica en informatieanalyse aan het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO).

Dir.Eig. Concern met meerdere drukkerijen/reclamebureaus (RIJO BV).

Dir.Eig. Opleidingsinstituut De Groot: managementtrainingen, secretariële en administratieve opleidingen.

Dir. Eig. EFB Holding B.V.: Managementdiensten.

Dir.Eig. COS BV: non-profit Payroll, eventuele winsten zijn bestemd voor werklozenprojecten, begeleiding naar werk, om-/bijscholingen.

De laatste 15 jaar o.a. via CWI (UWV), SZW, bedrijven en brancheorganisaties betrokken bij nationale en internationale arbeidsvoorziening in het kader van de Wet Werk en Bijstand(WWB), Levenlang leren(LLL), ontslagrecht, flexicurity(Strategie van Lissabon) in samenhang met de Universele Rechten van de Mens(UVRM).

U kunt mij bereiken per mail op J.deGroot@noib.Nyenrode.nl of telefonisch op 06-51227413.

Jelle van der Meer

Kernwoorden: creatief, optimist, internationaal, vrijdenker, intuïtie voor nieuwe ontwikkelingen, humor, relativering, maatschappelijk betrokken.

Zakelijk – want er moest toch geld verdiend worden met brood op de plank voor vrouw en kinderen, was Jelle – na het behalen van zijn Nyenrode-diploma in 1958 – betrokken in marketing en sales(bij P&G; in Geneve, de Belgische Limburg en in Brussel) en daarna actief in staf-en vervolgens management-functies in Hilversum, Madrid, Gouda, Rijswijk, Brussel en opnieuw in Spanje: Malaga en Velp bij Arnhem, waar hij nog steeds woonachtig is.

Sociaal, echter – als twintiger in de jaren ’60 – met een sterk sociaal maatschappelijke instelling volgde hij de uitvindingen al oa om van zout water zoet water te maken op basis van de toen pas bekende principes, die van nieuwe vormen vanenergie-opwekking, en op vele andere terreinen, om in de bredere bouw betrokkenheid te verkrijgen bij mogelijke turnkey projekten vanuit Nederland.en dat vanuit zijn latere werkgevers Nederhorst en de Hollandse Beton. Echter het getij (en de opdrachten) zaten in die periode vanuit de Wereldbank tegen!
NB: was in 1957 tijdelijk assistent van Robert Schumann tijdens diens 1 weeks-verblijf in Nederland; Schuman wist toen ook nog niet welke gevolgen zijn initiatief met de EGKS voor Europa en de EU zou hebben!

Was in de jaren ’70 maatschappelijk actief vanuit JCI, de Juniorkamers in Nederland (in 1972 daarvan landelijk voorzitter) en in 1974 oprichter van SIN, Stichting Interservice Nederland (Rotary, Lions etc.) en initiatiefnemer tot het SIN-Congres “Grenzen aan de Groei?” ook in 1974 – samen met de Club van Rome nederland) en vanaf 1978 tot 1986 Voorzitter van SIN.

Vanaf 1978 lid van de Werkgroep Donorwerving namens Lions Nederland, later omgezet in de Stichting Donorwerving alsook het huidige Donor-register In Nederland. In 1981 werd in Hilversum het Interservice Congres D-DAY DONORDAG daartoe georganiseerd.

Organisator in 1986 van het Blindheidscongres in het Congresgebouw in Den Haag voor de St. Blindheidsbestrijding in Ontwikkelings-Landen.

Vanaf 1980 tot 1998 voorzitter van een 4-tal Nationale Chipcard en vervolgens Nationale Electronisch Medisch Dossier EMD Congressen vanuit de Stichting Medidata te Woerden, de voorloper van het latere -door het Ministerie van Volksgezondheid grfinancierde – NICTIZ. Nog steeds een actueel onderwerp binnen de gezondheidszorg van Nederland.

Vanaf 1980 tot 1992 betrokkenheid bij het Nationaal Revalidatie Fonds te Utrecht en Bunnik.

Met de oprichting van de Stichting Better World Now!, sluit zich het net en komen de levenscirkels bij Jelle – nu 75 – weer bij-een, zoals bij zijn intiatief tot instelling van een Better World Award binnen JCI nu 40 jaar geleden voor beste derde-wereld-projekt, visies over een rechtvaardiger opzet voor vennootschappen (nog steeds actueel), vernieuwingen bij het huidige Beurzen-systeem, systematische creatie van werkgelegenheid in gebieden, waar dit nodig is, herinvoering van een soort sociale dienstplicht in landen,alles samenkomend en het huidige Now! Initiatief, om daarover de dialoog met elkaar aan te gaan.

U kunt mij bereiken per mail op jr.van.der.meer@hccnet.nl of telefonisch op 026-3617473.

OPROEP: Teken tegen de uitverkoop van Nederland

Dit is een bericht aan alle burgers van Nederland, met welke achtergrond dan ook, die met ons bezorgd zijn voor de wereld van onze kinderen.

Dit is een bericht aan burgers die zelf ook een stem en inbreng willen hebben.

Beste mensen,

Wij zijn allemaal zelfstandige individuen en burgers. Dankzij internet is het voor ons allemaal mogelijk om te kunnen meedenken over de toekomst van Nederland en onze wereld! We kunnen meedenken over de dingen die voor ons allemaal van belang zijn. En we kunnen vanuit onze samenleving duidelijk maken wat we willen aan de ‘decision makers’ van nu. Dat is wat we willen met onze stichting NOW!

Deze stichting heeft geen belangen bij welk bedrijf of partij dan ook. We hebben het opgericht om de discussie met alle burgers aan te gaan over thema’s die nu spelen. Inkomen en werk zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen.

Zo zijn wij bezorgd over de mogelijke verdwijning van grote bedrijven uit Nederland. Daarmee verdwijnen niet alleen banen, maar ook kennis en de sociale infrastructuur! Wij moeten ons als burgers uitspreken over dat de rol van aandeelhouders minder dominant mag zijn.

Dit speelt nu bij twee grote Nederlandse multinationals die in de gevaren-zone zitten!
Bij Unilever. Vijandige overnamepogingen door het Amerikaanse Kraft Heinz dwingen het bedrijf in Nederland afscheid te nemen van zijn margarine- en andere divisies. De gevolgen van deze agressieve aandeelhouders zijn zorgwekkend. Juist nu is CEO Paul Polman bezield bezig om van zijn groep een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken! Raken we dat nu weer kwijt?
Bij Akzo Nobel, dat door concurrent PPG uit Pittsburgh (VS) met een vijandige overname wordt geconfronteerd. Op de achtergrond speelt het Hedgefonds Elliott (VS) met aan het hoofd Paul Singer, die over tientallen miljarden al beschikt om de huidige aandeelhouders – 70 procent van de aandelen is in Angelsaksische handen – meer dan tevreden te stellen. Het dreigt dat overname door inbreng van de daarvoor gemaakte schulden vrijwel zeker ook nog eens daarna ten laste van Akzo-bedrijven zelf zullen komen! Research-centra in Arnhem, Sassenheim en Hengelo zullen dan vrijwel zeker naar Pittsburgh verplaatst zullen worden.
President-Commissaris Antony Burgmans is op de bres gesprongen voor AkzoNobel. Daarom ligt hij nu onder vuur vanuit de VS. Paul Singer eist zijn aftreden! En dat laten we niet gebeuren!

ALS U MET ONS VAN MENING BENT, DAT DAT NIET MAG GEBEUREN, LAAT DAN HIER UW STEM HOREN!
WIJ ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT ALLE VAN U ONTVANGEN STEMMEN ZULLEN MEEWEGEN OM DEZE VOOR NEDERLAND NEGATIEVE ONTWIKKELING TEGEN TE GAAN!

Kunt u het zich nog herinneren? Enkele jaren terug verdween bij Organon in Oss een eeuw aan medische kennis. En waarom? Omdat buitenlandse aandeelhouders dat wilden. Dat mag niet nog een tweede maal gebeuren!

Op 1 juni volgt voor het doordrukken van een overname opnieuw een bod op Akzo! Met uw stem als Nederlands Burger willen wij daar met u gaan dwars voor gaan liggen. En dan kunt u met uw stem een negatieve ontwikkeling voor onze BV Nederland voorkomen!

Met dank voor uw/jullie reactie,
en vriendelijke groet,

het Now! team,

Jelle, Ben, Tjeerd, Liesbeth, Johan, Dick, Maarten, Arjen, Jan-Volkert en alle anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

NB1. Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

NB2. Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!

NOW: onafhankelijk Burgerplatform!

Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

De kosten van Now! zijn tot nu door het Bestuur zelf + enkele goede Gevers opgebracht. Nu wij zijn overgegaan tot een bemand Secretariaat (Ben Schattenberg (41), die daarmee een risico neemt (!) maar wél getrouwd is en kinderen heeft, dus ook een inkomen moet krijgen). Als u het hiermee eens bent, ons Now! Initiatief positief beoordeelt, dan ontvangen wij graag Uw gift op het hierboven vermelde rekeningnummer. Bij voorbaat dank!

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!