2013-2018

 

2013-2018

Stand Projecten in Uitvoering en Wensen voor de toekomst

Omdat de dialoog via Internet op de 20 onderscheiden thema’s vanaf 2012 achterbleef bij de verwachtingen en te weinig podium daarvoor werd verkregen, is door Now! in 2013 besloten om vanaf de andere kant – de uitvoering – te starten met Projekten, die die dialoog op thema’s mogelijk kan maken. Deze aanpak resulteerde in 3 Uitvoerings-Projecten, die wij hierna toelichten. Met als eerste de verkrijging van een structurele cash-flow voor onze Stichting Now! zelf, maar tegelijk ook de bevordering daarmee van werkgelegenheid voor met name Jongeren en 50+ers in Nederland.

1.
Uitbouw landelijk van het in 2013 bij Now! ondergebrachte Payroll Bureau te Drachten(Fr); Bevordering van Werkgelegenheid in Nederland
1.1.
Na de oprichting van Now! in 2011 en het door de Stichting georganiseerde Symposium in 2012 op Nyenrode, werd in 2013 – met de naam COS-NOW – het Werkgevers vervangende Payroll Bureau in de Stichting ondergebracht door bestuurslid Johan de Groot van de lichting Nyenrode 1963. Now! besloot vervolgens tot een verdere uitbouw van dit Bureau door middel van een landelijk netwerk van Intermediairs, die het MKB van Nederland onze diensten zal gaan aanbieden. Hierdoor kunnen een 30 – 50-tal vijftigplussers (m/v) – ieder voor een eigen regio – als ZZPer een taak krijgen. De werving is in volle gang en Now! staat daartoe ook nu in contact met Oud-Militairen en Veteranen. Met een goede verdienste voor hen in perspectief!
1.2.
COS-NOW is een Non-Profit Bureau, dat zijn marge voor de dienstverlening aan Werkgevers direct ter beschikking stelt aan bevordering van werkgelegenheid vanuit Now! zoals hierboven al aangegeven.
1.3.
Ruim 10 Jaar geleden organiseerde het Bureau het Project Easy Use – Jong Actief, dat toen ruim 40.000 jongeren werk bezorgde. Now! is doende om dit Project opnieuw aan te zetten. Omdat de toename van het aantal werkenden in 2016 prioriteit heeft van het Kabinet en dit ook op korte termijn, zijn wij nu daarover in overleg met de VVD en PvdA. Ook de Project Manager van destijds kan weer door ons worden ingeschakeld.
1.4.
Heeft u Interesse als Ondernemer of als Potentiële Intermediair?
Zie hieronder de 2 links voor uw verdere oriëntatie. Belangrijk is te weten dat COS-NOW volledig gecertificeerd is, 10-tallen jaren ervaring heeft alsook zeer concurrerend. omdat gewerkt wordt tegen de laagst mogelijke kosten. Door de huidige onduidelijke Arbeidswetgeving is Vervangend Ondernemerschap nu een feitelijke “must” VOOR IEDERE WERKGEVER.

 Aanmelden als Ondernemer Als u als ONDERNEMER of WERKGEVER belangstelling heeft om van deze dienstverlening gebruik te gaan maken of meer wilt weten, klick dan op (0), (de “O” van Ondernemer)
 Aanmelden als Intermediair Als u als particulier of 50-plusser met een eigen netwerk belangstelling heeft om als INTERMEDIAIR zelfstandig voor COS-NOW te gaan optreden om nieuwe Werkgevers bij deze dienstverlening te betrekken mét goede verdienste, klik dan op (I), (de “I” van Intermediair) voor nadere informatie en contact.
Wilt U vooraf en rechtstreeks nog nadere inlichtingen, bel dan 06.5122.7413
2.
Op- en Uit-bouw van het in 2015 door Now! opgerichte – in Nederland nog niet bestaande – Burger Platform/Centrum (BPC).
2.1.
Door de opkomst van het Internet en de nieuwe Media is de mogelijkheid ontstaan dat de burger in de wereld zijn of haar stem kan laten horen. Om vanaf nu in de Politiek of bij bedrijven + Instellingen hun invloed te kunnen gaan aanwenden! Zo ontwikkelde een Zuster-Initiatief van Now! zich binnen 10 jaar tot een Wereld-organisatie met nu een aanhang van 41 miljoen (veelal jonge) Mannen en Vrouwen, die over internet beschikken. Zij beïnvloeden nu de politiek in de meeste landen, de UN etc om beslissingen ten goede te bevorderen. Dus (trans)nationaal en vanuit het “belang van alle burgers in de wereld”
2.2.
Now! oriënteerde zich in de afgelopen Jaren om een dergelijk onafhankelijk Platform al vorm te geven voor de Financiële Sector in Nederland. Waarvoor in een Studie al in 2011 gepleit werd op basis van meer dan 600 interviews in dezelfde sector.
2.3.
In Mei 2015 zond Omroep Max het Programma “Hollandse Zaken” uit met een aflevering over “Machteloze Burgers in Nederland” als slachtoffers van beslissingen, die niet konden worden aangevochten, of waar bureaucratie of onrechtvaardige dominantie aan de orde was! Dit was voor Now! aanleiding – binnen een maand daarna – om op 17 Juni daarna het brede Burger Platform/Centrum in het Postiljon Motel in Bunnik op te richten. Extra argument daarvoor was ook de brede matrix instelling van Now! met de 20 al bestaande Thema’s.
2.4.
Vanaf 2016 is de Stichting doende het Platform bij reeds bestaande Organisaties onder te brengen. Met periodieke mails aan de burgers van Nederland om hun stem vervolgens retour te ontvangen op voor iedere burger belangrijke onderwerpen. Wordt vervolgd!
3.
Stimulering door Now! van Digitaal Geld – dat in staat is koopkracht te verbeteren – met een Project in Nederland.
3.1.
Now! heeft aan de Initiatiefnemers van deze Software onze inzet aangeboden bij de uitvoering van een nieuw Credit Circuit in Nederland.
Met name in de Nederlandse Pensioen-sector lijkt deze kennis aangewezen voor extra uitkeringen bij de nu uitblijvende Pensioen-indexaties!
Waarvoor niet belegd hoeft te worden, maar wel een tijdelijke garantie-stelling vanuit deze sector moet worden uitgegeven. Now! is doende hiervoor de contacten te leggen en de nodige acties te ondernemen.
3.2.
De in en vanuit Nederland hiervoor benodige SOFTWARE werd in maart 2014 door de Internationale E-pay Industrie uitgeroepen tot de beste tot nu ontwikkelde Software ter wereld (In las Vegas uit handen van Bill Gates)
NB Als u belangstelling heeft meer inzicht in dit Project te verkrijgen, gelieve ons dan te mailen op info@betterworldnow.nl